Suomeksi

På svenska

In English

  Framsida Om oss... Nyheter Broschyrer Rapporter

Skrivelser och utredningar

Skrivelser och utredningar

 

På finska

 

SUOMEN ASKELEET
PDF

Kooste kansalaiskeskustelusta

 

KIRJE SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖÖN
PDF

Suomen suurlähetystön sosiaalineuvoksen toimen tulevaisuus

 

På svenska

 

Delegationens uttalande 2022

 

Skrivelse till Hallstahammar och Västerås

 

Remissvar avseende förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg Diarienr: Skolverket 2022:55

 

Remissvar avseende betänkandet Ett utökat skydd mot diskriminering (SOU 2021:94)

 

Remissvar: Återstart för kulturen SOU 2021:77

 

Ny forskningsöversikt om att stärka
de små språken, inklusive
de nationella minoritetsspråken
isof.se/smasprakinorden

 

NYHETSBREV 1/2021

 

En minskad skolpeng hotar sverigefinska skolornas existens

 

Brev till Södertälje kommun

 

KIRJE SCB:lle ja BRÅ:lle

 

De finska kvarlevorna i Karolinska Institutets samlingar
PDF

 

Remissvar ang SOU 2020: 47
HÅLLBAR SOCIALTJÄNST – EN NY SOCIALTJÄNSTLAG
Ert dnr S2020/06592
PDF

 

EN ÄLDREOMSORGSLAG
Dir. 2020:142
PDF

 

SPRÅKCENTRUM FÖR NATIONELLA MINORITETSSPRÅK
PDF

 

HÖGRE VÄXEL I MINORITETSPOLITIKEN
Stärkt samordning och uppföljning
PDF

 

NATIONELLA MINORITETSSPRÅK I SKOLAN
– förbättrade förutsättningar
till undervisning och revitalisering
PDF

 

Yttrande till Kommittédirektiv (Dir.2020:24)
En tioårig grundskola

PDF

 

Remissvar
En mer likvärdig skola – minskad segregation och förbättradresurstilldelning (SOU 2020:28)

PDF

 

För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering - modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2019:18)
PDF

 

BEGÄRAN OM SAMRÅD MED STATSRÅDET ANNA EKSTRÖM
PDF

 

SKRIVELSE TILL MUCF GÄLLANDE ANSÖKNINGAR FÖR PROJEKTMEDEL
PDF

 

DEMOKRATINS SKATTKAMMARE
PDF

Förslag till en nationell biblioteksstrategi. Lähetevastaus Ku2019/00550/KO

 

VÄDJAN FÖR BARNS RÄTT TILL FINSKA
PDF

Vädjan för barns rätt till finska språket i Göteborgs kommun 2016

 

NY MUSEIPOLITIK
PDF

Lähetevastaus SOU 2015:89

 

LÅT FLER FORMA FRAMTIDEN
PDF

Lähetevastaus SOU 2016:5

 

PALETT FÖR ETT STÄRKT CIVILSAMHÄLLE
PDF

Lähetevastaus SOU 2016:13

 

BARNKONVENTIONEN SOM SVENSK LAG
PDG

Lähetevastaus SOU 2016:19

 

KRAFTSAMLING MOT ANTIZIGANISM
PDF

Lähetevastaus SOU 2016:44

 

KYSYMYKSIÄ VÄHEMMISTÖLAKISELVITYKSELTÄ
(KU 2016:02)
PDF

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan vastaukset

 

KOMMENTTEJA LÄÄNINHALLITUKSEN RAPORTISTA
PDF

Synpunkter med anledning av Länsstyrelsens rapport rörande användning av statsbidrag (regeringsuppdrag dnr Ku2015/1867/DISK)

 

EN INKLUDERANDE KULTURSKOLA PÅ EGEN GRUND
PDF

Lähetevastaus SOU 2016:69

 

SVAR PÅ LAGUTREDNINGENS DISKUSSIONSFRÅGOR
PDF

Sverigefinländarnas delegations plenum 2017

 

EN GRÄNSÖVERSKRIDANDE MEDIEPOLITIK FÖR UPPLYSNING, ENGAGEMANG OCH ANSVAR
PDF

Lähetevastaus SOU 2016:80

 

FÖR EN GOD OCH JÄMLIK HÄLSA - EN UTVECKLING AV DET FOLKHÄLSOPOLITISKA RAMVERKET
PDF

Lähetevastaus SOU 2017:4

 

KULTURSAMVERKAN FÖR SVERIGE SOM HÅLLER IHOP. FRAMTIDA INRIKTNING OCH UTVECKLINGSMÖJLIGHETER FÖR KULTURSAMVERKANSMODELLEN
PDF

Lähetevastaus Ds: 2017:8

 

BÄTTRE SKYDD MOT DISKRIMINERING
PDF

Lähetevastaus SOU 2016:87

 

LÄS MIG! NATIONELL KVALITETSPLAN FÖR VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE
PDF

Lähetevastaus SOU 2017:21

 

NÄSTA STEG? - FÖRSLAG FÖR EN STÄRKT MINORITETSPOLITIK
PDF

Lähetevastaus SOU 2017:60

 

UTBILDNING, UNDERVISNING OCH LEDNING - REFORMVÅRD TILL STÖD FÖR EN BÄTTRE SKOLA
PDF

Lähetevastaus SOU 2017:51

 

NÄSTA STEG PÅ VÄGEN MOT EN MER JÄMLIK HÄLSA
PDF

Lähetevastaus SOU 2017:47

 

KIRJELMÄ TUKHOLMAN LÄÄNIN MAAKÄRÄJILLE
PDF

Suomenkielisen psykiatrisen vastaanoton lopetusuhka

 

NÄSTA STEG? DEL 2. FÖRSLAG FÖR EN STÄRKT MINORITETSPOLITIK, OSA 2
PDF

Lähetevastaus SOU 2017:88

 

NATIONELLA MINORITETSSPRÅK I SKOLAN - FÖRBÄTTRADE FÖRUTSÄTTNINGAR TILL UNDERVISNING OCH REVITALISERING
PDF

Lähetevastaus SOU 2017:91

 

SKOLVERKETS UTKAST TILL REVIDERAD LÄROPLAN
PDF

Lähetevastauus Dnr 2017:783

 

KIRJE PÄÄMINISTERILLE
PDF

Till statsminister Stefan Löfvén

 

ETT OBEROENDE PUBLIC SERVICE FÖR ALLA – NYA MÖJLIGHETER OCH ÖKAT ANSVAR
PDF

Lähetevastaus Dnr Ku2018/01387/MF

 

BARNS OCH UNGAS LÄSNING – ETT ANSVAR FÖR HELA SAMHÄLLET
PDF

Lähetevastaus SOU 2018:57

 

In English

 

Skuggrapport till Europarådet

 

IMPLEMENTATION OF MINORITY RIGHTS
PDF

Comments on implementation of Minority Rights for the Sweden Finns in Sweden to the Council of Europe 2019

 

CONTINUED LACK OF INITIATIVES
PDF

Continued Lack of Initiatives in the Implementation of Minority Rights in Sweden

 

NEGATIVE DEVELOPMENTS
PDF

Negative Developments in the Institutional Framework for Minority Rights in Sweden. Letter to the Council of Europe

 

LACK OF EFFECTIVE PARTICIPATION FOR THE NATIONAL MINORITIES IN SWEDEN
PDF

Additional comments to Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities

 

KIRJE EUROOPAN NEUVOSTOLLE
PDF

Still No Effective Measures for Implementation of Minority Rights in Sweden

 

 


 
 

Postadress:

Bellmansgatan 15, BV,
118 47 Stockholm, Sweden

Telefon:

070-2321802

e-post:

sverigefinne@gmail.com

Reseersättningar:

Reseräkning

 
 
  Webbmaster: Kai Kangassalo, 070-348 71 21, kai.kangassalo@gmail.com