Suomeksi

På svenska

In English
 
  Etusivu Meistä... Uutisia Esitteet Raportit Kirjelmät  

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta

    Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta on ruotsinsuomalaisten kansallisen vähemmistön katto-organisaatio. Valtuuskunta toimii valtiollisella tasolla. Paikallinen ja alueellinen toiminta on ensi sijassa jäsenjärjestöjen tehtävä.

Valtuuskunta käsittelee yleisiä, periaatteellisia kysymyksiä, jotka koskevat suomen kieltä, ruotsinsuomalaisia ja kansallisten vähemmistöjen asemaa ja oikeuksia Ruotsissa.

Valtuuskunnan päätehtävät ovat vaikuttaminen, edustaminen ja tiedottaminen.

Vaikuttamiseen kuuluu muun muassa osallistuminen neuvonpitoihin ja vähemmistöpoliittisiin keskusteluihin, ruotsinsuomalaisten ja suomen kielen tilanteen seuraaminen ja analysoiminen, raporttien ja lähetevastausten laatiminen sekä yhteistyö muiden kansallisten vähemmistöjen kanssa. Vaikuttamiseen kuuluu myös ruotsinsuomalaisten oikeuksien edistäminen aktiivisen lobbauksen kautta, esimerkiksi käymällä jatkuvaa dialogia Euroopan neuvoston tarkkailukomiteoiden kanssa.

Valtuuskunnan tehtävänä on täydentää hallituksen ja viranomaisten omaa tiedotustoimintaa, levittää tietoa ruotsinsuomalaisille sekä nostaa vähemmistöasiat esille myös enemmistön keskuudessa.

 
   

Jäsenjärjestömme

Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto
Ruotsin kirkon ruotsinsuomalainen työ
Ruotsinsuomalaiset eläkeläiset
Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto
Ruotsinsuomalaiset rehtorit
Ruotsinsuomalainen kulttuuriyhdistys
Suomiart
Ruotsinsuomalaisten harrastajateatteriliitto
Nätverket för finska behandlare inom BUP
Ruotsinsuomalaisten näkövammaisten liitto
Ruotsinsuomalainen esikouluverkosto
Rusuvilina
Ruotsinsuomalaisten korkeakouluverkosto
Finn-Kirja
Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige
Ruotsinsuomalaisten arkisto
Axevallan kansankorkeakoulu
Naisten Foorumi
Suomalaisten Eläkeläisten Keskusliitto, Ruotsi

 
 

Puheenjohtajisto 2020–2021

 
Eivor Olofsson
Puheenjohtaja
eivor.olofsson@telia.com
070-851 2905
  Markus Marttila
Varapuheenjohtaja
marttila.markus@gmail.com
     
 
Sinikka Lindquist
sinikka.lindquist@telia.com
070-232 18 02
  Heli Lindström
heli.lindstrom@
sverigefinskaskolan.eu

070-741 62 86
     

Elina Majakari
elina.majakari@gmail.com
076-890 60 94
 

Andreas Ali Jonasson
antte84@gmail.com

     
     
 

Puheenjohtajisto ja sen työtehtävät

Puheenjohtajistoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kolme jäsentä. Puheenjohtajiston jäsenet valitaan vuosittain valtuuskunnan täysistunnossa.

Puheenjohtajistolla on muun muassa seuraavanlaisia tehtäviä:

  • Osallistua valtiovallan ja viranomaisten kesken pidettäviin neuvonpitoihin, seurata ja valvoa vähemmistöpolitiikan kehitystä Ruotsissa ja laatia kirjelmiä ja varjoraportteja sekä Ruotsin viranomaisille että Euroopan neuvostolle vähemmistöpolitiikan toteutumisen parantamiseksi.
  • Vastata valtuuskunnan juoksevasta toiminnasta ja taloudesta, palkata tarvittavaa henkilökuntaa ja/tai asiantuntijoita, valmistella vuosikokousta, tehdä esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä laatia edellisen vuoden toimintakertomus.
  • Edustaa valtuuskuntaa vuosikokousten välisenä aikana.

Vuoden ruotsinsuomalainen vähemmistökunta

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta on vuodesta 2011 lähtien palkinnut vuoden ruotsinsuomalaisen vähemmistökunnan. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa kuntia työskentelemään rakenteita kehittävästi, pitkäjänteisesti, määrätietoisesti ja innovatiivisesti suomen kielen ja kulttuurin elvyttämisen ja vähemmistöoikeuksien toteutumisen puolesta.

Palkintoa juhlitaan Ruotsinsuomalaisten päivänä 24. helmikuuta. Ehdokkaitten nimeäminen tapahtuu valtuuskunnan vuosittain hallintoaluekunnille lähettämien kysymyslomakkeiden perusteella.

Kielipalkinto

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta perusti vuonna 2014 palkinnon edesmenneen puheenjohtajansa Markku Peuran muistoksi. Sen tarkoituksena on muistaa ja kunnioittaa henkilöitä, jotka työskentelevät tai ovat työskennelleet aktiivisesti ruotsinsuomalaisten lasten ja nuorten kielellisten oikeuksien hyväksi. Palkinnon jakaa Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta.

 
Markku Peura
 
   

Täysistunto (vuosikokous)

Valtuuskunnan täysistunto pidetään vuosittain, ja se on valtuuskunnan korkein päättävä elin. Vuosikokous hyväksyy puheenjohtajiston toimintakertomuksen edeltävältä vuodelta ja suorittaa muut sääntöjen mukaiset tehtävät.

Ylimääräinen kokous voidaan kutsua kokoon puheenjohtajiston päätöksestä, tai jos vähintään 1/3 valtuuskunnan edustajista vaatii sitä kirjallisesti jonkin tietyn asian käsittelemistä varten. Ylimääräisessä kokouksessa voi käsitellä ainoastaan niitä asioita, joista on mainittu kokouskutsussa.

Täysistunnon pöytäkirja 2019

 
     

Säännöt

Ruotsinsuomalaisten Valtuuskunnan vuoden 2019 varsinaisen täysistunnon päättämät säännöt 

” § 1 Valtuuskunnan tarkoitus ja toimintatapa 

1.1 Ruotsinsuomalaisten Valtuuskunta – ruotsiksi Sverigefinländarnas Delegation on ruotsinsuomalaisten, Pohjoismaiden suurimman kansallisen vähemmistöryhmän, kielellisiä, kulttuurillisia, yhteiskunnallisia ja sosiaalisia etuja valvova elin. Se toimii ruotsinsuomalaisten yhteydenpitäjänä Ruotsin valtiovaltaan ja viranomaisiin, Euroopan neuvostoon sekä muihin kansallisiin, pohjoismaisiin ja kansainvälisiin yhteisöihin. “

Lue koko asiakirja alla olevasta linkistä.

Säännöt

 
 

 

 

 

 

Toimintaohjelma

Valtuuskunnan viisivuotisohjelma 2020–2024

Valtuuskunnan rooli

Valtuuskunta toimii valtiollisella tasolla. Paikallinen ja alueellinen toiminta on ensi sijassa jäsenjärjestöjen tehtävä.

Valtuuskunta käsittelee yleisiä, periaatteellisia kysymyksiä, jotka koskevat suomen kieltä, ruotsinsuomalaisia ja kansallisten vähemmistöjen asemaa ja oikeuksia Ruotsissa.

Valtuuskunnan tehtävät

Valtuuskunnan päätehtävät ovat vaikuttaminen, edustaminen ja tiedottaminen.

Vaikuttaminen

Vaikuttamiseen kuuluu muun muassa osallistuminen neuvonpitoihin ja vähemmistöpoliittisiin keskusteluihin, ruotsinsuomalaisten ja suomen kielen tilanteen seuraaminen ja analysoiminen, raporttien ja lähetevastausten laatiminen sekä yhteistyö muiden kansallisten vähemmistöjen kanssa. Vaikuttamiseen kuuluu myös ruotsinsuomalaisten oikeuksien edistäminen aktiivisen lobbauksen kautta, esimerkiksi käymällä jatkuvaa dialogia Euroopan neuvoston tarkkailukomiteoiden ja muiden kansainvälisten etujärjestöjen kanssa.

Lisäksi valtuuskunta harjoittaa toimivaa yhteistyötä Euroopan neuvoston alueella muiden vähemmistöjen kanssa ja tekee työtä niin, että vähemmistöjen oikeudet turvataan Ruotsin perustuslaissa (i regeringsformen). Valtuuskunta valvoo ja vaikuttaa myös, että äidinkieli saadaan mukaan tuntisuunnitelmaan (timplan) ja sitä on vähintään kolme viikkotuntia.

Edustaminen

Valtuuskunta edustaa ruotsinsuomalaisia ja ruotsinsuomalaisia järjestöjä valtakunnallisella tasolla.

Tiedottaminen

Vähemmistöoikeuksien toteutuminen edellyttää, että vähemmistöt tiedostavat ja tuntevat oikeutensa. Valtuuskunnan tehtävänä on täydentää hallituksen ja viranomaisten omaa tiedotustoimintaa, levittää tietoa ruotsinsuomalaisille sekä nostaa vähemmistöasiat esille myös enemmistön keskuudessa ja muiden toimijoiden kanssa. Erityisen tärkeää on pyrkiä tavoittamaan ruotsinsuomalaiset, jotka ovat järjestöjen tai yhteisöjen ulkopuolella.

 
   

Ruotsinsuomalaisten päivä

Ruotsinsuomalaisten päivää vietetään 24. helmikuuta, kansanrunouden kerääjän Kaarle Aksel Gottlundin syntymäpäivänä. Ruotsin Akatemian päätöksen mukaisesti päivä on merkitty ruotsalaiseen almanakkaan ruotsinsuomalaisten virallisena merkkipäivänä.

 
   

Ruotsinsuomalaisten lippu

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan täysistunto päätti 30. maaliskuuta 2014 hyväksyä virallisen ruotsinsuomalaisen lipun (valkoinen lippu sinisellä ristillä, jossa on kullankeltaiset reunat). Sen on suunnitellut Andreas Ali Hietala ja se valittiin yleisökilpailun ja äänestyksen kautta. Lippuja voi tilata täältä:  Flaggfabriken Svanen AB,Södra Kansligatan 8, 802 52 GÄVLE. Tel: 026 65 93 60, epost info@svanen.com,  www.svanen.com

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta suosittelee

– yleistä liputusta ruotsinsuomalaisten lipulla ruotsinsuomalaisten päivänä, 24. helmikuuta, ja muissa virallisissa yhteyksissä, joissa huomioidaan ruotsinsuomalaista kansallista vähemmistöä tai suomen kieltä Ruotsissa, ja

– Ruotsinsuomalaisten lipun käyttöä tieodotusyhteyksissä ja eri juhlatilaisuuksissa joissa huomioidaan ruotsinsuomalaista kansallista vähemmistöä.

 

 
 

Postiosoite:

Bellmansgatan 15, BV,
118 47 Stockholm, Sweden

Puhelin:

070-2321802

Sähköposti:

sverigefinne@gmail.com

Matkakorvaukset:

Matkalasku

 
 
  Kotisivun teki ja sitä päivittää Kai Kangassalo, 070-348 71 21, kai.kangassalo@gmail.com