Suomeksi

På svenska

In English

  Framsida Om oss... Nyheter Broschyrer Rapporter

Skrivelser och utredningar

Samråd  
     

Aktuellt

         
  Delegationens plenums
2023

UTTALANDE

  ”Svensk skola – Bara bromskloss eller minoritetspolitikens huvudmotståndare?”

Lue lisää...

  Delegationens begäran om upprättande av ett museum över sverigefinländarnas historia

Läs mer...

  Luleå årets sverigefinska kommun 2022!

Läs mer...

 

     

Delegationen lanserar en uppsatstävling för studenter inom högre utbildning

Sverigefinländarnas delegation lanserar en uppsatstävling till universitets- och högskolestudenter om den nationella minoriteten sverigefinnar och det nationella minoritetsspråket finska. Uppsatserna kan skrivas på valfritt språk inom valfritt ämne och ska vara godkända vid ett akademiskt lärosäte i Sverige.

Vinnaren får ett stipendium på 10000 kr och blir inbjuden att medverka i ett seminarium arrangerat av Sverigefinländarnas delegation i samarbete med samverkanspartner.

Målet med uppsatstävlingen är att synliggöra forskning inom området och uppmuntra svenska universitets- och högskolestudenter att bekanta sig med frågor som berör sverigefinskhet och det finska språket. Uppsatsen som belönas ska bidra med ny kunskap om sverigefinnar, sverigefinskhet, sverigefinländsk kultur eller sverigefinska/-finländska identiteter eller det finska språket i Sverige.

En vinnare utses varje år, vartannat år en kandidatuppsats (C-uppsats) och vartannat år en magister- eller masteruppsats (D-uppsats). Den första omgången ägnas åt kandidatsuppsatser godkända under kalenderåren 2021–2023, och de ska lämnas in i januari 2024.

Uppsatserna bedöms av en priskommitté med externa sakkunniga. Samverkanspartner i uppsatstävningen är Sverigefinska forskningsnätverket – Ruotsinsuomalainen tutkimusverkosto, NatMin – forskarnätverket för nationella och andra minoritetsspråk samt nätverket Minoritetsspråk i praktiken. Övriga samverkanspartner är Stockholms universitet, Uppsala universitet, Umeå universitet, Språkcentrum för finska vid Institutet för språk och folkminnen (Isof) samt Sweden Alumni Club vid Helsingfors universitet i Finland.

Bidragen för första tävlingen skickas in senast den 15 januari 2024. Både uppsatsförfattare och anställda vid svenska universitet och högskolor kan skicka in bidrag. Detaljerade instruktioner finns här!

Vid eventuella frågor om uppsatstävlingen kontakta docent Maarit Jaakkola (i bilden), presidiet för Sverigefinländarnas delegation, maarit.jaakkola@sverigefinne.se.

 
     

 

Sverigefinländarnas delegation

Sverigefinländarnas delegation är en paraplyorganisation för den sverigefinska nationella minoriteten. Delegationen verkar på riksplan, medan dess medlemsorganisationer arbetar på lokal och regional nivå. Till delegationens ansvarsområde hör generella och principiella frågor som rör finska språket, sverigefinnarna samt de nationella minoriteternas ställning och rättigheter i Sverige.

Film
om sverigefinländare


 

Postadress:

Bellmansgatan 15, BV,
118 47 Stockholm, Sweden

Telefon:

070-2321802

e-post:

sverigefinne@gmail.com

Reseersättningar:

Reseräkning

 
 
  Webbmaster Kai Kangassalo, 070-348 71 21, kai.kangassalo@gmail.com