Suomeksi

På svenska
In English
 
  Etusivu Meistä... Uutisia Esitteet Raportit

Kirjelmät ja selvitykset

Neuvonpidot  
   

Uudet lähetevastaukset:

1) Remissvar avseende förslag till föreskrifter med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan samt inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som anpassad utbildning på gymnasial nivå

2) Kultursamhället – utvecklad samverkan stat, region och kommun SOU2023:58


Vuoden 2023 ruotsinsuomalainen kunta on Karlskoga!

Lehdistötiedote


Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan vähemmistökielipalkinto 2023
Markku Peuran muistoksi

Kaisa Syrjänen Schaalille!

Lehdistötiedote


     

Valtuuskunta julistaa opinnäytetyökilpailun korkeakouluopiskelijoille

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta julistaa korkeakouluopiskelijoille opinnäytetyökilpailun, jonka aiheena on ruotsinsuomalainen kansallinen vähemmistö ja kansallinen vähemmistökieli suomi. Kilpailuun voi osallistua minkä tahansa kielisellä opinnäytetyöllä, joka on hyväksytty missä tahansa oppiaineessa yliopistossa tai korkeakoulussa Ruotsissa.

Voittaja saa 10000 kruunun rahapalkinnon ja pääsee esittelemään työtään seminaarissa, jonka Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta järjestää yhdessä kilpailun yhteistyökumppanien kanssa.

Kilpailun tavoitteena on nostaa esiin ruotsinsuomalaisista tehtyä tutkimusta sekä kannustaa opiskelijoita tarttumaan ruotsinsuomalaisuuteen ja suomen kieleen liittyviin aiheisiin. Voittajatyö tuo esiin uutta tutkimusperustaista tietoa ruotsinsuomalaisista, ruotsinsuomalaisesta kulttuurista, kielestä tai identiteeteistä tai suomen kielestä Ruotsissa.
Kilpailussa palkitaan joka toinen vuosi kandidaatintöitä eli niin sanottuja C-opinnäytetöitä ja joka toinen vuosi maisterintöitä eli D-opinnäytetöitä (magister tai master). Ensimmäinen kilpailukierros avataan tammikuussa 2024 kandidaatintöille, jotka on hyväksytty kalenterivuosien 2021–2023 aikana.

Voittajatyön valitsee ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva palkintokomitea. Kilpailun yhteistyökumppaneita ovat Ruotsinsuomalainen tutkimusverkosto, kansallisten vähemmistökielten tutkimusverkosto NatMin, Minoritetsspråk i praktiken -verkosto, Tukholman yliopisto, Uppsalan yliopisto, Uumajan yliopisto, Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen kansallinen suomen kielikeskus sekä Helsingin yliopiston alumniklubi Sweden Alumni Club.

Kandidaatintöitä voi jättää ensimmäiselle kilpailukierrokselle 5. helmikuuta 2024 saakka. Sekä opinnäytetyön kirjoittajat että ruotsalaisten yliopistojen ja korkeakoulujen henkilökunta voivat jättää töitä kilpailuun. Katso lisäohjeet täältä!

Lisätietoja antaa dosentti Maarit Jaakkola (kuvassa), Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan puheenjohtajiston jäsen, maarit.jaakkola@sverigefinne.se.

 
     

 

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta, RSV on ruotsinsuomalaisten kansallisen vähemmistön katto-organisaatio. Valtuuskunta toimii valtiollisella tasolla. Paikallinen ja alueellinen toiminta on ensi sijassa jäsenjärjestöjen tehtävä. Valtuuskunta käsittelee yleisiä, periaatteellisia kysymyksiä, jotka koskevat suomen kieltä, ruotsinsuomalaisia ja kansallisten vähemmistöjen asemaa ja oikeuksia Ruotsissa.

Filmi
ruotsinsuomalaisista

 

Postiosoite:

Bellmansgatan 15, BV,
118 47 Stockholm, Sweden

Puhelin:

0768-88 90 09

Sähköposti:

sverigefinne@gmail.com

Matkakorvaukset:

Matkalasku

 
  Kotisivun teki ja sitä päivittää Kai Kangassalo, 070-348 71 21, kai.kangassalo@gmail.com