Suomeksi

På svenska

In English

The Sweden Finnish Delegation

      Start Reports Statements    

Statements

 

Suomenkieliset

 

På svenska

 

In English

 
    N
e
w
Remissvar ang SOU 2020: 47
HÅLLBAR SOCIALTJÄNST – EN NY SOCIALTJÄNSTLAG
Ert dnr S2020/06592
PDF
     
    N
e
w

EN ÄLDREOMSORGSLAG
Dir. 2020:142
PDF

     
    N
e
w

SPRÅKCENTRUM FÖR NATIONELLA MINORITETSSPRÅK
PDF

     
    N
e
w

HÖGRE VÄXEL I MINORITETSPOLITIKEN
Stärkt samordning och uppföljning
PDF

     
    N
e
w

NATIONELLA MINORITETSSPRÅK I SKOLAN
– förbättrade förutsättningar
till undervisning och revitalisering
PDF

     
 

SUOMEN ASKELEET
PDF

Kooste kansalaiskeskustelusta

N
e
w

Yttrande till Kommittédirektiv (Dir.2020:24)
En tioårig grundskola
PDF

 

IMPLEMENTATION OF MINORITY RIGHTS
PDF

Comments on implementation of Minority Rights for the Sweden Finns in Sweden to the Council of Europe 2019

 
 

KIRJE SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖÖN
PDF

Suomen suurlähetystön sosiaalineuvoksen toimen tulevaisuus

N
e
w

Remissvar
En mer likvärdig skola – minskad segregation och förbättrad
resurstilldelning (SOU 2020:28)
PDF

 

CONTINUED LACK OF INITIATIVES
PDF

Continued Lack of Initiatives in the Implementation of Minority Rights in Sweden

 
 

 

 

För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering - modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2019:18)
PDF

 

NEGATIVE DEVELOPMENTS
PDF

Negative Developments in the Institutional Framework for Minority Rights in Sweden. Letter to the Council of Europe

 
 

 

 

BEGÄRAN OM SAMRÅD MED STATSRÅDET ANNA EKSTRÖM
PDF

 

LACK OF EFFECTIVE PARTICIPATION FOR THE NATIONAL MINORITIES IN SWEDEN
PDF

Additional comments to Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities

 
 

 

 

SKRIVELSE TILL MUCF GÄLLANDE ANSÖKNINGAR FÖR PROJEKTMEDEL
PDF

 

KIRJE EUROOPAN NEUVOSTOLLE
PDF

Still No Effective Measures for Implementation of Minority Rights in Sweden

 
 

 

 

DEMOKRATINS SKATTKAMMARE
PDF

Förslag till en nationell biblioteksstrategi. Lähetevastaus Ku2019/00550/KO

 

 

 
 

 

 

VÄDJAN FÖR BARNS RÄTT TILL FINSKA
PDF

Vädjan för barns rätt till finska språket i Göteborgs kommun 2016

 

 

 
 

 

 

NY MUSEIPOLITIK
PDF

Lähetevastaus SOU 2015:89

     
 

 

 

LÅT FLER FORMA FRAMTIDEN
PDF

Lähetevastaus SOU 2016:5

     
     

PALETT FÖR ETT STÄRKT CIVILSAMHÄLLE
PDF

Lähetevastaus SOU 2016:13

     
     

BARNKONVENTIONEN SOM SVENSK LAG
PDG

Lähetevastaus SOU 2016:19

     
     

KRAFTSAMLING MOT ANTIZIGANISM
PDF

Lähetevastaus SOU 2016:44

     
     

KYSYMYKSIÄ VÄHEMMISTÖLAKISELVITYKSELTÄ
(KU 2016:02)
PDF

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan vastaukset

     
     

KOMMENTTEJA LÄÄNINHALLITUKSEN RAPORTISTA
PDF

Synpunkter med anledning av Länsstyrelsens rapport rörande användning av statsbidrag (regeringsuppdrag dnr Ku2015/1867/DISK)

     
     

EN INKLUDERANDE KULTURSKOLA PÅ EGEN GRUND
PDF

Lähetevastaus SOU 2016:69

     
     

SVAR PÅ LAGUTREDNINGENS DISKUSSIONSFRÅGOR
PDF

Sverigefinländarnas delegations plenum 2017

     
     

EN GRÄNSÖVERSKRIDANDE MEDIEPOLITIK FÖR UPPLYSNING, ENGAGEMANG OCH ANSVAR
PDF

Lähetevastaus SOU 2016:80

     
     

FÖR EN GOD OCH JÄMLIK HÄLSA - EN UTVECKLING AV DET FOLKHÄLSOPOLITISKA RAMVERKET
PDF

Lähetevastaus SOU 2017:4

     
     

KULTURSAMVERKAN FÖR SVERIGE SOM HÅLLER IHOP. FRAMTIDA INRIKTNING OCH UTVECKLINGSMÖJLIGHETER FÖR KULTURSAMVERKANSMODELLEN
PDF

Lähetevastaus Ds: 2017:8

     
     

BÄTTRE SKYDD MOT DISKRIMINERING
PDF

Lähetevastaus SOU 2016:87

     
     

LÄS MIG! NATIONELL KVALITETSPLAN FÖR VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE
PDF

Lähetevastaus SOU 2017:21

     
     

NÄSTA STEG? - FÖRSLAG FÖR EN STÄRKT MINORITETSPOLITIK
PDF

Lähetevastaus SOU 2017:60

     
     

UTBILDNING, UNDERVISNING OCH LEDNING - REFORMVÅRD TILL STÖD FÖR EN BÄTTRE SKOLA
PDF

Lähetevastaus SOU 2017:51

     
     

NÄSTA STEG PÅ VÄGEN MOT EN MER JÄMLIK HÄLSA
PDF

Lähetevastaus SOU 2017:47

     
     

KIRJELMÄ TUKHOLMAN LÄÄNIN MAAKÄRÄJILLE
PDF

Suomenkielisen psykiatrisen vastaanoton lopetusuhka

     
     

NÄSTA STEG? DEL 2. FÖRSLAG FÖR EN STÄRKT MINORITETSPOLITIK, OSA 2
PDF

Lähetevastaus SOU 2017:88

     
     

NATIONELLA MINORITETSSPRÅK I SKOLAN - FÖRBÄTTRADE FÖRUTSÄTTNINGAR TILL UNDERVISNING OCH REVITALISERING
PDF

Lähetevastaus SOU 2017:91

     
     

SKOLVERKETS UTKAST TILL REVIDERAD LÄROPLAN
PDF

Lähetevastauus Dnr 2017:783

     
     

KIRJE PÄÄMINISTERILLE
PDF

Till statsminister Stefan Löfvén

     
     

ETT OBEROENDE PUBLIC SERVICE FÖR ALLA – NYA MÖJLIGHETER OCH ÖKAT ANSVAR
PDF

Lähetevastaus Dnr Ku2018/01387/MF

     
     

BARNS OCH UNGAS LÄSNING – ETT ANSVAR FÖR HELA SAMHÄLLET
PDF

Lähetevastaus SOU 2018:57

     

 
 

Postaddress:

Bellmansgatan 15, BV,
118 47 Stockholm, Sweden

Telefone:

0768-88 90 09

e-mail:

sverigefinne@gmail.com

 
 
  Webmaster: Kai Kangassalo, 070-348 71 21, kai.kangassalo@gmail.com